Isokydönpuron rantalehto

Isokydönpuron rantalehto sijoittuu Järvenpään itäosaan Terholan kuntoradan läheisyyteen, sen pohjois- ja itäpuolelle. Kasvillisuudeltaan kohteella esiintyy arvokkaita kosteita ja tuoreita lehtoja. Puronvarren molemmin puoleinen puusto on luonnonmukaista, valtaosaltaan tiheää kuusimetsää. Seassa kasvaa hieman koivua ja mm. raitaa. Etenkin puronvarren etelänpuoleisessa metsässä huomio kiinnittyy suuriin muurahaispesiin. Myös maalahopuuta esiintyy paikoitellen runsaasti, etenkin puronvarren läheisyydessä.

Keväisin puronvarressa kukkivat rentukat ja mukulaleinikit. Kevätlinnunsilmä kasvaa runsaana kosteilla tulvaniityillä. Puronvartta reunustavat suuret saniaisryhmät. Kohteelta on tehty havaintoja huomionarvoisista kasvilajeista. Näitä ovat mäkilehtoluste, lehtoimikkä, keltavuokko, lehtosinijuuri ja lehtopähkämö.

Puronvarren molemmin puolin on muodostunut polkuverkosto. Puron eteläpuolella polku kulkee lähellä puronvartta. Puron pohjoispuolella asuintalojen tontit rajautuvat suoraan puronvarteen.

,

Isokydönpuron varsi on kasvillisuudeltaan rehevää

     

Puronvarrella kasvaa keltaista mukulaleinikkiä ja kevätlinnunsilmää 

     

Toukokuista puronvartta 

 

Lähimetsässä esiintyy isoja muurahaispesiä

 ,

 Puronvarren lahopuustoa

,    ,

 Puronvarren eteläpuolella kulkee polku

 

     Kohteen saavuttaa kääntymällä
Vanhalta Yhdystieltä
Impoonkadulle. Risteyksessä lukee Terholan kuntorata. Paikoitusalue sijaitsee aivan Impoonkadun päässä (Impoonkatu 25).

Kävele paikoitusalueelta suoraan polkua pitkin (älä käänny ylös mäelle), kunnes tulet valaistulle kuntoradalle. Jatka tästä suoraan. Kuntopolun haarautuessa etelään
polun reunasta lähtee polku
metsään, joka johtaa suoraan puronvarteen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Netland-tuotantoa