Vanhankylänniemi

Vanhankylänniemi on mielenkiintoinen ja monipuolinen luonto- ja kulttuurikohde Tuusulanjärven länsirannalla Järvenpään lounaisosassa. Alue on vanhaa kartanomiljöötä, jossa sijaitsee 1800-luvulla rakennettu Stålhanen kartano ja siihen liittyviä vanhoja rakennuksia.

Keskeiselle paikalle kallion päälle sijoittuu vanha puinen tuulimylly, joka on hieno nähtävyys. Myllyä ympäröivää kallioketoa niitetään vuosittain. Kalliolla kasvaa mm. erilaisia maksaruohoja ja tähtiruusuketta. Huhtikuussa kalliolla kukkivat valkoiset kevättaskuruohot. Yläpytingin takapihan rantalehdossa, jonka puusto koostuu mm. vaahterasta, tammesta ja tervalepästä,  kukkivat keväisin kauniit sinililjat.  

Vanhankylänniemen ranta-alueelta löytyy todella järeitä tammia, joista suurimmat ovat ympärysmitaltaan lähes nelisen metriä. Terveysasemalta päärakennukselle johtavan tien laidalla on hieno noin kuuden tammiyksilön puurivistö. Myös niemen etelärannan lehdossa esiintyy suuria puuyksilöitä, tammia ja tervaleppiä.

Vanhankylänniemi on Järvenpään tärkeimpiä lepakkopaikkoja. Alueelta on tavattu mm. pohjanlepakkoa, vesi- ja viiksisiippaa, korvayökköä ja muuttavaa pikkulepakkoa. Lepakoiden on havaittu majailevan kesäisin kartanon päärakennuksen läheisen Yläpytingin ullakolla. Lepakot saattavat käyttää päiväpiiloina myös vanhojen puiden koloja. Lintulajeista kohteen lahopuupökkelöissä viihtyvät mm. kottaraiset.

Vanhankylänniemessä on aikoinaan kulkenut luontopolku, joka kaipaa uudistamista. Osa vanhoista numerokylteistä on edelleen jäljellä.Kallioalueen lahopuustoa

   

Vanha tuulimylly ja Ylä-PytinkiJäreän tammen huhtikuista latvustoa

  

Kevättaskuruoho ja sinililjaTähtiruusuke suosii kallioitaRannassa kasvava jättiläistammi
 Rannan järeää tervaleppää

 

Kohteen saavuttaa kääntymällä
Vanhankyläntieltä Stålhanentielle. 
Käänny heti oikealle Tuulimyllyntielle. 
Ensimmäinen paikoitusalue sijaitsee
tien varrella leirintäaluetta vastapäisellä
hiekkakentällä. Toinen paikoitusalue
löytyy kun jatkat tietä eteenpäin
Stålhanen kartanolle.      

 

 

 


Netland-tuotantoa